Letnji kamp Vlasina 2019

TVOJE JE JEDINO ONO ŠTO DAŠ

U saradnji sa TRAG fondacijom i socijalnom ustanovom “Centar za porodični smeštaj i usvojenje” iz Niša, Džedajski pokret  pokreće akciju prikupljanja sredstava za realizaciju  projekta  SILA PRATI HRABRE – Vlasina 2019.

U Nišavskom okrugu, više od šest stotina dečaka i devojčica  smešteno je u hraniteljskim porodicama. Verujemo da upravo oni, kojima život nije bio naklonjen, ukoliko se pravilno usmere, mogu da postanu lideri I aktivisti koji će se hrabro uključiti u rešavanje problema u zajednici.

One sa odličnim uspehom u školi i sa postignutim dobrim rezultatima u sportskim i vannastavnim aktivnostima  u prvoj polovini avgusta povešćemo u kamp na prelepom Vlasinskom jezeru,  na 7 dana, gde ćemo zajedno sa njima raditi na razvoju njihovih potencijala.

Pružena nam je jedinstvena prilika da zajedno  kreiramo program, koji će pomoći onima koji mogu da se nađu u problemu, da postanu oni koji će rešavati svoje probleme i probleme društva.

Naša inicijativa prepoznata je kao dobra od strane Trag fondacije  i Centra za porodični smeštaj i usvojenje. Budite njen deo!

VAŽNO!

Ukoliko do 15.jula 2019. godine prikupimo 4000 evra, TRAG fondacija će duplirati prikupljena sredstva  i na taj način ostvarićemo jedan od ciljeva projekta – prikupljenih  8000 evra, koji će biti namenjeni realizaciji Kampa SILA PRATI HRABRE – Vlasina 2019. za  dvadesetoro dece, koja žive u hraniteljskim porodicama.

Novac možete donirati uplatom na račun:
160-0000000460970-95  Banca Intesa
Džedajski pokret
Justina Popovića 8 18000 Niš

Novac možete donirati i putem PayPal-a.

PROBLEM KOJIM SE BAVIMO

Prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, mali broj dece i mladih iz domova u Srbiji uključen je u redovno osnovno i srednje obrazovanje (36%) i specijalne osnovne i srednje škole (22%) , a samo 3% dece  nastavlja i dalje univerzitetsko školovanje. Zabrinjava podatak da je tek 18% dece upisano u redovne srednje škole, manje od 3% pohađa neki kurs za srednje stručno usavršavanje, a manje od 5% je onih koji su završili školovanje i traži posao. S obzirom na ranije navedene probleme u ponašanju i uzrast te dece, ne može se očekivati njihov značajan lični angažman u obrazovanju, bez podstreka i pomoći odraslih. Sa druge strane, obrazovanje je najznačajnija mogućnost za dalje napredovanje i osamostaljivanje dece bez roditeljskog staranja.

KAKO ĆEMO PRISTUPITI REŠAVANJU PROBLEMA?

Naša ideja je da kod ovih mladih ljudi, (uzrasta od 15 do 21 god.), pokrenemo pozitivne promene i osnažimo ih kroz programe interaktivnih radionica iz oblasti zdravog života, kreativnih industrija, ekologije, preduzetništva i sportskih aktivnosti.

Cilj je da učesnici kampa prepoznaju svoje potencijale, ostvare mrežu poznanstava, dobiju šansu da postanu aktivisti Džedajskog pokreta ili bilo kog udruženja koje bi im odgovaralo za njihov dalji razvoj i na taj način osnaženi direktno učestvuju u promovisanju istinskih vrednosti u svom okruženju.

Ove ciljeve postići ćemo realizacijom sledećih aktivnosti:
• Podučavanje kognitivnim i socijalnim veštinama (efikasne strategije rešavanja problema, neagresivno reagovanje na provokacije);
• Podučavanje veštinama suočavanja sa stresom;
• Pomoć u učenju i usvajanju nastavnih sadržaja, priprema za testove, razredne i prijemne ispite
• Motivisanje za otkrivanje i iskorišćavanje sopstvenih potencijala i talenata
• Podsticanje na dalje obrazovanje
• Unapređivanje ličnih kapaciteta i osnaživanje;

UPOZNAJTE SE SA DŽEDAJSKIM POKRETOM

Udruženje Džedajski Pokret osnovano je 2013 godine u želji da mir i prosperitet naše zajednice učinimo održivim, podignemo aktivizam na viši nivo i da kroz aktivnosti u kulturi, sportu, ekologiji i drugim oblastima inspirišemo ljude da se uključe u upravljanje i donošenje odluka u svom okruženju. Smatramo da sve promene počinju od nas samih i da je to odličan početak za svaku akciju.

Ovim projektom  želimo da grupi izuzetnih mladih ljudi pružimo mogućnost da u prirodnom i čistom okruženju Vlasinskog jezera, kroz igru i učenje ovladaju novim životnim veštinama, naučimo nešto od njih, ali i da podignemo svest čitave  zajednice o njihvom postojanju i problemima sa kojima se suočavaju.

Zahvaljujemo vam na vremenu koje ste odvojili da razmotrite naš zahtev, nadam se da ćemo uspešno sarađivati na svetloj strani sile.

S poštovanjem,
Predsednik udruženja
Miloš Antić

FILANTROPIJA JE JEDINSTVEN MOMENAT U UNIVERZUMU KADA ODLUČIŠ DA ZAJEDNICU U KOJOJ ŽIVIŠ UČINIŠ BOLJOM NA NAČIN KOJI SAM IZABEREŠ.

Aktivnosti koje su pratile projekat

Festival Pozitivni 2019- 31.maj- 2.jun

Na festivalu Pozitivni od 31maja do 2.juna 2019  Džedajski pokret je bio kostimiran i u svom punom sastavu. Skupljali smo donacije, slikali se sa posetiocima, imali izložbu figurica, kviz i radionice za mališane.

Festival Zaštitnici Tvrđave- 14-16jun 2019

Kada se nađu na jednom mestu vitezovi džedaji i vitezovi slavne prošlosti- ono što se ispolji jeste viteštvo. Džedajski pokret sa svojim štandom bio je postavljen pored samih kampova. Pored posetilaca i sami organizatori festivala, udruženje Zmajeva griva, donirali su deo sredstava za našu humanitarnu misiju.

Trka Maze Rage u Jelašnici- 15.jun.2019

Ovom prilikom naši džedaji su se podelili u dve grupe- jednu, koja je pokazala koliko je sila jaka u njima jer se takmičila na trci i drugu, koja je na štandu davala svoj doprinos skupljajući donacije. Organizatori ove trke su podržali naše aktivnosti, više puta nas najavili i ovom prilikom im se zahvaljujemo.

Pored ova tri događaja imali smo štand na Tridesetogodišnjici plesnog kluba Swing u Narodnom pozorištu(20.jun 2019) , koncertu Nemanje Radulovića 25.jun.2019 , Ruskoj večeri 26.jun 2019 i Nisomniji 30.juna 2019 . Tokom svih ovih večeri prikupljen je određen broj sredstava.